Molles i Ressorts Cerdanyola
Restaurante Sabadell

CastellanoCatalàMolles i Ressorts Cerdanyola

Molles de tracció

Les molles de tracció exerceixen una resistència quan una força tira dels seus extrems (anelles).

Els extrems varien en funció del seu allotjament, hi ha diversos tipus d'anelles, alemanyes, mordassa, catalana, giratòria ... etc.

Els materials més utilitzats són l'acer al carboni (corda de piano) i acer inoxidable.
    Molles de tracció

Molles de compressió

Les molles de compressió generen una resistència quan s'aplica una força de compressió sobre els extrems.

Molles de torsió

Fabriquem segons plànol o mostra subministrat pel client.

Molles de tracció

Les molles de tracció exerceixen una resistència quan una força tira dels seus extrems (anelles).

Peces a mida

Fabriquem molles artesanals i prototips en uns terminis de lliurament ajustats.