Molles i Ressorts Cerdanyola
Restaurante Sabadell

CastellanoCatalàMolles i Ressorts Cerdanyola

Molles de torsió

Fabriquem segons plànol o mostra subministrat pel client.

Poden ser amb potes rectes, potes de diferents formes, amb voltes a dreta o esquerra, de torsió simple o doble torsió ...

Els materials més utilitzats són l'acer al carboni (corda de piano) i acer inoxidable.
    Molles de torsió

MOlles de compreSsió

Les molles de compressió generen una resistència quan s'aplica una força de compressió sobre els extrems.

MOlles de torsió

Fabriquem segons plànol o mostra subministrat pel client.

MOlles de tracció

Les molles de tracció exerceixen una resistència quan una força tira dels seus extrems (anelles).

PeCEs a mida

Fabriquem molles artesanals i prototips en uns terminis de lliurament ajustats.